Priama a nepriama úmernosť

Príklady rieš do zošita a sem zapisuj iba správne odpovede.

Namiesto zlomkovej čiary používaj lomítko napr. 1/3
Autor: M. Francisci 12.6.2011